Zavod

Javni zavod Sotočje Medvode je bil ustanovljen 21. decembra 2015 s pripojitvijo Zavoda za kulturo in mladino Medvode k Zavodu za šport in turizem Medvode. Zavod je upravitelj Športne dvorane Medvode, Nordijskega centra Bonovec Medvode Turistično informacijskega centra Medvode, Kulturnega doma Medvode, Rojstne hiše Jakoba Aljaža, Kluba Jedro in spomenikov kulturne dediščine.

Zavod poleg upravljanja z  javno športno in kulturno infrastrukturo,  izvaja tudi programe nacionalnega programa športa otrok in mladine, opravlja razvojne in strokovne naloge na področju športa, turizma, kulture in mladine v občini ter na področju turizma organizira različne javne programe in prireditve.

Zavod je za Nordijski center Bonovec Medvode pridobil status regijskega športnega centra v Sloveniji, ki mu ga je podelil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. 

Javni zavod »Zavod za šport in turizem Medvode« je bil ustanovljen leta 2005 v okviru Občine Medvode. V letu 2013 se je delovanje zavoda razširilo na področje turizma. Zavod je upravitelj Športne dvorane Medvode, Nordijskega centra Bonovec in Turistično informacijskega centra Medvode.
Zavod poleg upravljanja z  javno športno infrastrukturo,  izvaja tudi programe nacionalnega programa športa otrok in mladine, opravlja razvojne ter strokovne naloge na področju športa ter na področju turizma organizira različne javne programe in prireditve v okviru občine.
Zavod pa ima poleg vseh zgoraj naštetih funkcij tudi funkcijo regijskega športnega centra, katerega mu je podelil Olimpijski komite Slovenije – Združenje nacionalnih športnih zvez Slovenije.Javni zavod »Zavod za šport in turizem Medvode« je bil ustanovljen leta 2005 v okviru Občine Medvode. V letu 2013 se je delovanje zavoda razširilo na področje turizma. Zavod je upravitelj Športne dvorane Medvode, Nordijskega centra Bonovec in Turistično informacijskega centra Medvode