Zavod

Javni zavod Sotočje Medvode je bil ustanovljen 21. decembra 2015 s pripojitvijo Zavoda za kulturo in mladino Medvode k Zavodu za šport in turizem Medvode, 13.oktobra 2021 pa je Zavod svojo dejavnost razširil še za področje socialno varstvenih storitev.

Poglavitne dejavnosti in projekti Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve Sotočje Medvode zajemajo pet podpodročij družbenih dejavnosti v občini: šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene storitve. Javni zavod prav tako skrbi za vzdrževanje športne, kulturne in druge infrastrukture, ki je v lasti Občine Medvode.