Turizem


Obiščite novo spletno stran o turistični ponudbi v Medvodah - VISITMEDVODE.SI

Medvode so kraj s pestro zgodovino in bogato kulturno dediščino. Te dobrine, podedovane iz preteklosti, Medvoščanom veliko pomenijo in so ponosni nanje, obenem pa kažejo razvoj kraja skozi čas.

Gradovi in mnoge cerkve ter kapelice predstavljajo velik del medvoške zgodovine, ki sega v 10. stoletje, ko je bil naš kraj prvič omenjen v razmejitvenih listinah.

Medvod se radi ozrejo po preteklosti in v njej vidijo možnosti za nadaljevanje šeg in običajev, obenem pa se nad njimi navdušujejo tudi mladi, ki jim domači kraj veliko pomeni. Mnoga medvoška društva skrbijo za ohranitev kulturne dediščine in s svojimi prireditvami ponujajo možnost zbiranja enako mislečih, ki se trudijo ohraniti preteklost živo.

Medvode se najlažje poistovetijo z bogato in razgibano naravo. Hribovit svet in ravnine, ki jih ponujata obrežji dveh rek Save in Sore, ponujajo prostor mnogim živalim in rastlinam. Reke, hribovja, jezero, vse to ponuja tukajšnjim prebivalcem in obiskovalcem mnogo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v vseh letnih časih. Pozimi tek na smučeh in sankanje, poleti kopanje v rekah in jezeru, raft, ribolov; prav v vsakem letnem času pa vabijo Polhograjsko hribovje, Šmarna gora in Stari grad, da se sprehodite in privoščite oddih. Ob lepem vremenu Medvode privabijo še tako zahtevne kolesarje. Okolje prebivalcem pomeni zavetje pred hitrim svetom, v katerem živimo, šolarjem ponuja naravno učilnico, obiskovalcem pa možnost za oddih in rekreacijo.

Poleg bogate kulturne dediščine in čudovite narave, v Medvodah velik del turizma predstavlja kulinarika. Medvoški pridelovalci vam ponujajo doma pridelane bio, eko in integrirane izdelke. Nekaj posebnega je gotovo tudi med, s katerim se lahko pohvalimo. Hrano pridelano v Medvodah, lahko obiskovalci najdejo tudi na turističnih kmetijah in v lokalnih gostilnah.