Obiščite MedvodeZavod SotočjePODPRIMO LOKALNE PONUDNIKEPreprečevanje okužbe z virusom covid19Zavod Sotočje
1 2 3 4 5

Svet zavoda

Javni zavod Sotočje Medvode ima Svet zavoda kot organ upravljanja zavoda. Svet zavoda sestavlja pet članov: 4 predstavniki ustanoviteljice in 1 predstavnik delavcev zavoda. Svet zavoda ima mandatno dobo petih let, njihove pristojnosti in delovanje pa so določni z odlokom o ustanovitvi in s statutom zavoda.

Člani sveta zavoda za 5 letno mandatno obdobje od 27.1. 2016 dalje so:  

  • Katarina Galof, predstavnica športa in predsednica sveta zavoda
  • Gorazd Rudolf Čebulc, predstavnik turizma in namestnik predsednice
  • Tadej Mrak, predstavnik mladine
  • Uroš Medar, predstavnik kulture
  • Ines Iskra, predstavnica delavcev.

 

Gradiva