Svet zavoda

Javni zavod Sotočje Medvode ima Svet zavoda kot organ upravljanja zavoda. Svet zavoda sestavlja pet članov: 4 predstavniki ustanoviteljice in 1 predstavnik delavcev zavoda. Svet zavoda ima mandatno dobo petih let, njihove pristojnosti in delovanje pa so določni z odlokom o ustanovitvi in s statutom zavoda.

Člani sveta zavoda za 5 letno mandatno obdobje od 28.1. 2021 dalje so:  

  • Matej Osolnik, predstavnik mladine in predsednik sveta zavoda
  • Darja Osovnikar Podgoršek, predstavnica športa in namestnica predsednika
  • Vanja Ločniškar, predstavnica turizma
  • Uroš Medar, predstavnik kulture
  • Ines Iskra, predstavnica delavcev.

Člani sveta zavoda v obdobju 2016 - 2021 so bili: 

  • Katarina Galof, predstavnica športa in predsednica sveta zavoda
  • Gorazd Čebulc, predstavnik turizma in namestnik predsednice
  • Tadej Mrak, predstavnik mladine
  • Uroš Medar, predstavnik kulture
  • Ines Iskra, predstavnica delavcev.

Gradiva