Svet zavoda

Javni zavod Sotočje Medvode ima Svet zavoda kot organ upravljanja zavoda. Svet zavoda sestavlja šest članov: 5 predstavnikov ustanoviteljice in 2 predstavnik delavcev zavoda. Svet zavoda ima mandatno dobo petih let, njihove pristojnosti in delovanje pa so določni z odlokom o ustanovitvi in s statutom zavoda.

Člani sveta zavoda za 5 letno mandatno obdobje od 28.1. 2021 dalje so:  

 • Matej Osolnik, predstavnik mladine in predsednik sveta zavoda
 • Darja Osovnikar Podgoršek, predstavnica športa in namestnica predsednika
 • Vanja Ločniškar, predstavnica turizma
 • Uroš Medar, predstavnik kulture
 • Danica Tršan, predstavnica socialno varstvenih storitev (od 15.12.2021 dalje)
 • Maja Rant, predstavnica delavcev NOE socialno varstvene storitve
 • Ines Iskra, predstavnica delavcev NOE družbene dejavnosti.

Člani sveta zavoda v obdobju 2016 - 2021 so bili: 

 • Katarina Galof, predstavnica športa in predsednica sveta zavoda
 • Gorazd Čebulc, predstavnik turizma in namestnik predsednice
 • Tadej Mrak, predstavnik mladine
 • Uroš Medar, predstavnik kulture
 • Ines Iskra, predstavnica delavcev.

Gradiva