Mali sonček, Zlati sonček, Krpan

Mali sonček

Program je namenjen predšolskim otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj:

  • mali sonček – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti,
  • mali sonček – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti,
  • mali sonček – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti,
  • mali sonček – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti.

 

Namen programa je obogatiti ponudbo na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi in športnimi vsebinami. Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Posamezne stopnje programa so med seboj povezane. Vsebine programa (vožnja s poganjalčki, igre brez meja, rolanje, ustvarjanje z gibanjem in ritmom …) so pestre in temeljijo na elementarnosti gibanja in ne na tekmovalnosti.

Otrok za vsako opravljeno nalogo prejme nalepko, za opravljeno stopnjo programa pa priznanje in športni pripomoček, s katerim se bo lahko igral.

Zlati sonček in Krpan

Športna programa Zlati sonček in Krpan sta namenjena otrokom od šestega do enajstega leta starosti. V popoldanskem času ju lahko izvajajo tudi društva ali zasebniki.

S programoma se lahko popestrijo redni vzgojno-izobraževalni procesi in delo v društvih. Oba programa sta predvsem športna spodbuda za otroka, zato je težnja k iskanju pozitivno rešenih nalog na prvem mestu, na koncu vseh opravljnih nalog pa so nagrajeni vsi otroci (kolajne, diplome).

Program Zlati sonček je namenjen otrokm prve triade OŠ (1. - 3. razreda OŠ) ter pomeni obogatitev otrokovega prostega časa s športnimi vsebinami v vseh štirih letnih časih.

Galerija