Naučimo se plavati

Plavalni tečaj v Kranju

V sklopu programa plavalnega opismenjevanja Naučimo se plavati financira zavod deseturne plavalne tečaje za učence prvih razredov osnovnih šol, ki so vključeni v program Zlati sonček.

Tečaji za vsako skupino udeležencev trajajo pet dni (od ponedeljka do petka) po 90 minut in potekajo v zgodnje popoldanskem času.

Zavod organizira izvedbo tečajev ter prevoz od šole do bazena in nazaj. Šole zagotovijo spremstvo udeležencev tečaja. Naloga spremljevalcev je, da pripravijo udeležence na tečaj in sodelujejo z izvajalci tečaja za njegovo čim boljšo izvedbo.

Diplome ob uspešno opravljenem tečaju prevzamejo spremljevalci od izvajalca ob zaključku tečaja.

Ostale vsebine v okviru programa Naučimo se plavati (preverjanje znanja plavanja za šesti razred, petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce) organizirajo osnovne šole same. Šole nato tudi same vnesejo podatke v spletno aplikacijo; prijavijo se s »starimi« gesli za aplikacijo za prijavo na šolska športna tekmovanja.

Galerija