Lokacija in kontakt

UPRAVA:

Ines ISKRA

Številka telefona: 01 36 26 222  

Številka prenosnega telefona: 041 600 717

E-naslov: ines@zavodsotocje.si

RECEPCIJA IN VZDRŽEVANJE:

Vzdrževalec športne infrastrukture II: Marko DOBNIKAR
Številka prenosnega telefona: 031 793 062
E-naslov: marko@zavodsotocje.si

Vzdrževalec športne infrastrukture III: Roman STARMAN
Številka prenosnega telefona: 040 507 817
E-naslov: roman@zavodsotocje.si

Vzdrževalec športne infrastrukture III: Janez LOČNIŠKAR
Številka prenosnega telefona: 041 357 800 
E-naslov: janez@zavodsotocje.si

Vzdrževalec športne infrastrukture II: Matevž JEKLER
Številka prenosnega telefona: 070 194 956
E-naslov: matevz@zavodsotocje.si