Cenik in uporaba športne dvorane

Cenik za sezono 2022/2023

Cenik storitev v Športni dvorani zajema (1) cenik uporabe vseh vadbenih prostorov za športno dejavnost in (2) cenik uporabe prostorov in opreme za športne in druge prireditve oziroma dogodke.