Šport v Medvodah

Občina Medvode vsakoletno nameni sredstva za izvajanje in spodbuditev športnih programov, ki se izvajajo v občini in so v javnem interesu.

Analiza Letnega programa športa v Občini Medvode je narejena na podlagi podatkov, ki so bili zbrani iz javnih razpisov Občine Medvode za programe športa in sofinanciranja izvajalcev letnih programov športa.