Pogoji in cenik najema

1.1. UPORABA, NAMEN IN UPRAVLJANJE VOZILA 

Vozilo lahko najamejo športna in turistična društva s sedežem v občini Medvode, občinska uprava Občine Medvode, javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Medvode ter športniki s kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenije in stalnim prebivališčem v občini Medvode. Prednost pri najemu vozila imajo športna društva pred občinsko upravo Občine Medvode, ta ima prednost pred javnimi zavodi, ki imajo prednost pred turističnimi društvi in ti pred kategoriziranimi športniki s stalnim prebivališčem v občini Medvode. 
Športna društva lahko vozilo najamejo samo za prevoz oseb oz. svojih članov na (1) tekmovanja, (2) priprave in (3) vadbo, ki se izvaja izven občine Medvode. Športna društva imajo v tem vrstnem redu prednostno pravico najema. Vozilo se ne sme najeti za prevoz oseb oz. svojih članov na vadbo, ki se izvaja v občini Medvode oz. sosednjih občinah. Najemnik, ki uveljavlja prednostno pravico, mora to najaviti najmanj štirinajst (14) dni pred dnevom najema. 
Vozilo sme voziti oseba stara nad 21 let, ki ima veljavno vozniško dovoljenje več kot eno leto. Najemnik, voznik in opcijsko vsak dodaten voznik najetega vozila morajo biti navedeni v najemni pogodbi. 
Več