Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOST

Politika zasebnosti:
Namen Politike zasebnosti Javnega zavoda Sotočje Medvode (v nadaljevanju: “Politika zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev Zavoda ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Javnega zavoda Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode (v nadaljevanju: “Zavoda”) ter pravicami posameznikov na tem področju.Politika zasebnosti:

Namen Politike zasebnosti Javnega zavoda Sotočje Medvode
(v nadaljevanju: “Politika zasebnosti”) je seznanitev uporabnikov storitev Zavoda ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Javnega zavoda Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode (v nadaljevanju: “Zavoda”) ter pravicami posameznikov na tem področju.