Šport otrok in mladine

"Uspehi so vedno dobrodošli. So poplačilo za trdo delo športnika in ekipe, ki za njim stoji. So potrditev za celoten sistem, da deluje pravilno."

S programom Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) se v času šolanja sreča skorajda sleherni učenec. ŠŠT v šoli so koristna, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so učenke in učenci, telesno, socialno in pedagoško na tekmovanje pripravljeni. Glavni namen šolskih tekmovanj še zdaleč ni zgolj dosežek, pač pa predvsem priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in društev iz okolice.

Spodbujati velja vzgojne možnosti ŠŠT, ki se kažejo v učinkovitejšem otrokovem samonadzoru, samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, borbenost, spoštovanje vloženega truda) in v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju dogajanja.

V naši občini Javni zavod Sotočje Medvode opravlja vlogo koordinatorja in izvajalca občinskih, področnih in državnih šolskih športnih tekmovanj.

Vse podrobnosti (razpisi, razporedi, rezultati idr.) v zvezi s tekmovanji najdete na strani "Šolska športna tekmovanja".

Galerija