Kultura

'Umetnost je ogledalo življenja' je rek s katerim bi se strinjal vsakdo, ki sta mu kultura in umetnost blizu. Medvode, mesto na sotočju dveh rek v svoji kulturni strugi nosi veliko bogastvo kulturne dediščine, ki jo z velikim srcem in zanosom usmerjamo kulturni delavci skupaj z ljubitelji kulture, prostovoljci in drugimi podporniki kulturnega razvoja. Ob sotočju rek Save in Sore povezujemo profesionalno in ljubiteljsko kulturo, ki v bogati vsebini tako zrelim kot mlajšim generacijam nudi spoznavanje lokalne dediščine in raziskovanje novih kulturno-umetniških vsebin. S programi se pridružujemo nacionalnim projektom kot so Dnevi evropske kulturne dediščine, Teden ljubiteljske kulture, Teden vseživljenjskega učenja in Ta veseli dan kulture.

Na Javnem zavodu Sotočje Medvode skrbimo za prepoznavanje in uresničevanje potreb lokalne skupnosti in zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin tudi najšibkejšim. Trudimo se sooblikovati pravo razvojno pot kulture in umetnosti v lokalnem okolju, spodbujamo povezovanje ljubiteljske kulture s profesionalci, snujemo nove ideje in programe, ki bogatijo vsakdanje življenje občanov in stremijo k ohranjanju kulturne dediščine ter s širokim in odprtim duhom sprejemamo in podpiramo perpektivne projekte ter novosti in prakse iz širšega kulturnega prostora.

Lokacijski center kulturnega dogajanja, kjer se snujejo ideje in izvaja največ naših dejavnosti, je Kulturni dom Medvode.  Sezona 2021/22 v kulturni dom Medvode prinaša kar nekaj prilagoditev in sprememb, saj bo do novembra potekala prenova, po prenovi pa nas zaradi omejitev ob zagotavljanju varnosti in preprečevanja širnjenja Covida-19 čaka zahtevna organizacija prilagojenih in žal okrnjenih programov. Ker smo optimisti in z velikim intuziazmom vedno znova iščemo nove rešitve, da kultura (pre)živi, vam kljub temu obljubljamo zanimiv in pester program; tako v Kulturnem domu Medvode kot tudi na drugih lokacijah.

O kulturnem domu...

Kulturni dom Medvode vsako sezono gosti kar nekaj gledaliških predstav, javnih prireditev in programov. Eden glavnih programov, ki je v sezoni 2021/22 miroval, je Abonma Sotočje, preko katerega v Medvodah gostimo večje gledališke hiše iz cele Slovenije.  Z letom 2022 oživljamo tudi kino program in ga nadgrajujemo s filmsko vzgojo, avla pa trenutno predstavlja začetek projekta zbiranja arhiva novejše zgodovine z razstavo Iz zgodovine.

V kulturnem domu Medvode sicer potekajo tudi številne druge prireditve, dogodki in aktivnosti: Plesne predstave, srečanja kulturnih in drugih društev, občni zbori, pa tudi ustvarjalne delavnice in izobraževanja. Več informacij o dogajanju in najemu prostorov lahko dobite na kultura@zavodsotocje.si

V preddverju kulturnemga doma Medvode gostimo tudi premično knjižno zbirko Knjižnice Medvode, kjer si obiskovalci lahko izposodijo knjige.

Več tekočih informacij na fb strani: Kulturni dom Medvode