Dnevni center Bivak

Facebook profil dnevni center BIVAK

Dnevni center za otroke in mladostnike je socialno ‐ varstveni preventivni program, ki je namenjen otrokom in mladostnikom iz občine Medvode v starosti 10 ‐ 20 let. Namen dnevnega center je podpora pri preživljanju kakovostnejšega časa otrok in mladostnikov, ki v Bivaku popoldneve preživljajo ob izpopolnjevanju v majhnih in velikih spretnostih, kuharskih veščinah, cirkuških vragolijah, športnih aktivnostih, itd. Včasih v Bivaku preizkušamo tudi meje kemijskih eksperimentov in preigravamo atraktivne športne, umetniškoizrazne, doživljajsko-čustvene, učno-spoznavne in socialnointeraktivne igre. Nudimo tudi učno pomoč osnovnošolcem in dijakom.

Dnevni center obratuje vsak delovni ponedeljek, torek, sredo in četrtek v tednu med 14. in 17. uro v klubu Jedro, Cesta ob Sori 15, 1215 Medvode.

CILJI PROGRAMA SO: 

- zmanjševanje in preprečevanje socialne izključenosti ter njenih negativnih posledic
- grajenje pozitivne samopodobe, pridobivanje občutka sprejetosti in varnosti
- izboljšanje šolskega uspeha
- pridobivanje učnih navad, odpravljanje odpora do učenja in šole
- zadovoljevanje potreb po druženju
- izboljšanje komunikacijskih spretnosti
- učenje sprejemanja drugačnosti
- širjenje socialne mreže posameznika v skladu z njegovimi potrebami
- pridobivanje delovnih navad in sprejemanje odgovornosti

Galerija