Strokovni svet za mladino

Strokovni svet zavoda je organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj. Naloge, sestava in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda so določeni v statutu zavoda.

Člani strokovnega sveta za mladino so:  

  • Darja ŠUSTER- predsednica
  • Ana BARLE
  • Urška SEŠEK
  • Blaž ČUKAJNE