Strokovni svet za kulturo

Strokovni svet zavoda je organ zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj. Naloge, sestava in način oblikovanja strokovnega sveta zavoda so določeni v statutu zavoda.

Člani strokovnega sveta za kulturo so:  

  • Urban Vovk
  • Stanko Okoliš
  • Zvonka T Simčič
  • Irena Sonc Šlenc
  • *

*Zaradi nedavne smrti predsednika strokovnega sveta za kulturo, Franca Cegnarja, bo predsednik strokovnega sveta za kulturo  izbran na naslednji seji.