Kamenčki iz Medvod

Pogoji nagradne igre

V nagradni igri oz. promocijski akciji KAMENČKI IZ MEDVOD lahko sodelujejo vsi, ki vnesejo svoje podatke (ime, priimek, elektronski naslov). Vsak udeleženec nagradne igre bo vsak mesec dobil elektronsko sporočilo z aktualno akcijo. Elektronsko sporočilo bo potrebno natisniti in uporabiti pri ponudniku storitve.

Kamenčki iz Medvod je elektronsko obvestilo, ki ga pripravlja in izdaja Javni zavod Sotočje Medvode v Turistično-informacijskem centru Medvode. Elektronsko sporočilo Kamenčki iz Medvod vsebuje aktualno mesečno promocijsko akcijo. Sporočilo je poslano enkrat mesečno.

Prejemnik sporočila Kamenčki iz Medvod ima pravico do preklica prejemanja Kamenčkov iz Medvod kadarkoli. Navodila za odjavo od akcije Kamenčki iz Medvod so objavljena v vsakem sporočilu Kamenčki iz Medvod. Elektronski naslov, na katerega Javni zavod Sotočje Medvode pošilja sporočilo Kamenčki iz Medvod, je shranjen in varovan v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Imetniku elektronskega naslova, na katerega Javni zavod Sotočje Medvode pošilja sporočilo Kamenčki iz Medvod, pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

S prijavo na akcijo Kamenčki iz Medvod prijavitelj izrecno soglaša, da Javni zavod Sotočje Medvode njegov elektronski naslov shranjuje, upravlja in ga uporablja za namen obveščanja prejemnika v povezavi z akcijo Kamenčki iz Medvod. Javni zavod Sotočje Medvode lahko prijavljen elektronski naslov obdeluje za lastne potrebe do preklica pisne privolitve oziroma do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu.