Javni razpisi

Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«

Naziv operacije: Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju - 1

Javni zavod Sotočje Medvode je uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, katerega namen je spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile z namenom trajnostne vključitve mladih na trg dela (ESS), predvsem tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Zavod je na razpisu uspešno kandidiral in omogočil zaposlitev mladinskega delavca  za obdobje izvajanja operacije od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018 ter omogočil nadaljnjo zaposlitev po zaključku operacije za obdobje od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018.

NAČRT DEL IN NALOG MLADINSKEGA DELAVCA

Mladinski delavec je pripravil dokumente za prijavo EVS projekta Point and Shoot in sodeloval pri izboru EVS prostovoljcev. Pomagal je pri organizaciji dogodka za mlade, ki ga v sodelovanju z Zavodom organizira Odbor za mednarodno sodelovanje Občine Medvode ter skrbel za promocijo projekta EVS pri različnih organih Zavoda in Občine.

Mladinski delavec pomaga tudi pri izvedbi programov neformalnega izobraževanja mladih in sicer kot mentor v dnevnem centru Bivak, ki poteka v klubu Jedro ter kot animator na počitniškem varstvu.

Cilj je, da si mladinski delavec pridobi kompetence na področju priprave dokumentacije razpisov za evropske izmenjave, pomoči pri organizaciji dogodkov povezanih z mednarodno mobilnostjo mladih ter dogodkov povezanih z neformalnim učenjem mladih.

Finančna podpora operacijam:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.