PRENOVLJENA SPLETNA STRAN VISITMEDVODEKINO NA PROSTEMOKUSI MEDVODZavod SotočjeZavod Sotočje
1 2 3 4 5

E-nostavno na kolo

Trajanje projekta: marec 2019 – november 2020

Partnerji: LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS S Ciljem, LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas.

Partnerji na območju LAS Za mesto in vas: Občina Medvode, Občina Vodice, Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju - Barka, Javni zavod Sotočje Medvode

Skupna vrednost projekta z DDV: 464.315,66 EUR, od tega vrednost EKSRP 394.668,35 EUR

Vrednost LAS Za mesto in vas: 120.031,38 EUR, od tega vrednost EKSRP: 86.766,77 EUR

Opis projekta:

Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale kolesarjenja na področju Gorenjskega kolesarskega omrežja in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.

Cilji projekta:

  • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,
  • spodbujati trajnostno mobilnost,
  • spodbujati in razvijati trajnostni turizem,
  • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,
  • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo,
  • razvoj novih turističnih proizvodov,
  • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i.