MEDVOŠKI KULTURNI FESTIVAL

V letu 2021 je medvoški kulturni festival (MKF) potekal četrtič. Po uspešni dveletni temi voda-vodnjaki smo odprli novo tematiko LEGENDE MED VODAMI, ki jo bomo raziskovali vse do  leta 2023.

Cilj festivala in oblikovanja tematskih izhodišč je povezati lokalne ustvarjalce, ljubitelje in profesionalce, mlade, odrasle in starejše pri sestavljanju mozaika dogodkov in vsebin, ki bodo prinesli nova spoznanja in tudi programe.

Glede na dveletno zasnovo tematike se predvideva, da je prvo leto festival namenjen raziskovanju, odkrivanju idej in načinov povezovanja, v prihodnjem letu pa rezultira v skupnostnem izdelku – npr. knjižici zgodb, pripovedk, legend, gledališki igri v izvedbi združenih lokalnih gledaliških skupin.

V festivalsko dogajanje so močno vpete tudi lokalne šolske skupnosti, saj v okviru festivala izvedemo številne ustvarjalne delavnice, ki jih šole lahko vključijo v svoj redni program ali v dneve dejavnosti. Letošnji kulturni festival, ki je zaradi epidemioloških razmer ponudil predvsem program za šolarje in predvrtčevske otroke,  je obiskalo preko 400 otrok in 50 odraslih, k sodelovanju pa so pristopili Zavod za gozdove Slovenije, TD Žlebe Marjeta in Knjižnica Medvode. Skupaj smo pripravili krožno pot v mestnem jedru Medvod s šestimi tematskimi postajami: Zgodovinska časovnica, Roparski vitezi, Domoznanska zbirka, Živalske legende, Obrazi sotočja, Legende prihodnosti.

Pomemben vidik festivala v prihodnjih dveh letih bo odkrivanje lastne kulturne skupnosti – medvoške legende v obeh pomenih besede – zgodbice in ljudje, ki so »legende« (živi, ki soustvarjajo festival, in umrli, ki jim postavljamo spominske plošče, skulpture in po njih imenujemo ulice, trg…)

Galerija