LAS - ZA MESTO IN VAS

22. 6. 2015 je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS), ki združuje občine Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. Njen osrednji namen je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij, poudarek pa na aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje ter odločanje o lastnem lokalnem razvoju. Tega bo moč doseči tudi s pomočjo učinkovitega črpanja evropskih sredstev namenjenih za realizacijo aktivnosti, ki so ključne za razvoj lokalnega okolja in aktiviranje regionalnih razvojni potencialov.  

Javni zavod Sotočje Medvode se pridružuje projektu  LAS »Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi 2«, katerega vodini partner je Skupnost Barka.

 

Beseda vodilnega partnerja:

Na podlagi pozitivnih izkušenj z izvajanjem art terapije smo se odločili nadaljevati s projektom »Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi« ter ga nadgraditi in dodati več različnih aktivnosti.V okviru prejšnjega projekta je Društvo Barka skupaj s partnerji pripravilo in izvajalo program art terapije za različne ciljne skupine (odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju,  šoloobvezne otroke s čustveno-vedenjskimi motnjami in starostnike) ter prilagodilo prostor v svojem VDC-ju za medgeneracijsko druženje ter kreativno in ustvarjalno preživljanje prostega časa za vse prebivalce območja LAS.Za projekt se je pokazalo več zanimanja, kot smo pričakovali, kar je ustvarilo potrebo po zasebnem ateljeju v Zbiljah. Poleg tega smo obdržali obstoječe ter dodali nove partnerje, dodatne ciljne skupine in dodatne inovativne aktivnosti.

Cilji projekta so:

⦁ izgradnja manjše lokalne infrastrukture (atelje) v manjših središčih (Zbilje),
⦁ nadaljnji razvoj ponudbe raznolikih umetniških prostočasnih dogodkov in storitev,
⦁ povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin.

Aktivnosti bodo v urejenih prostorih ateljeja potekale dve študijski leti, vključno s poletnimi aktivnostmi v šestih različnih občinah: 

⦁ izgradnja ateljeja
⦁ izvajanje skupinskih in individualnih umetniških delavnic, kjer bomo ponujali art terapijo različnim (ranljivim) skupinam;
⦁ organizacija redne letne likovne kolonije ob Zbiljskem jezeru
⦁ organizacija »Art Karavane« – mobilni umetniški dogodki v 6 občinah Medvode, Trzin, Mengeš, Vodice, Domžale, Komenda.

Obdobje izvajanja projekta:  maj 2023 – junij 2025

Vodilni partner: Društvo za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju – Barka

Ostali partnerji: DEOS Center Starejših MedvodeObčina MedvodeVzgojno – izobraževalni zavod Frana Milčinskega SmlednikMedobčinsko društvo Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in TrzinZavod za ustvarjanje, raziskovanje in učenje AZUM, ter Javni zavod Sotočje Medvode.
Projekt se izvaja v okviru  LAS Za mesto in vas.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Program razvoja podeželja  ali na spletni strani Evropske komisije.