Turistični vodniki

Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju občine pri ogledu znamenitosti tega območja, po programu turističnega vodenja. Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, so turistični vodniki turističnega območja občine (v nadaljevanju: turistični vodnik).

Standardni program turističnega vodenja vsebuje opis kulturnih, zgodovinskih, naravnih in drugih znamenitosti območja občine, opis poti ter organizacijsko-tehnične vsebine, ki so potrebne za ogled znamenitosti.

Predlog programa pripravi Javni zavod Sotočje Medvode. Zavod mora pripraviti program v sodelovanju z ustreznimi službami za varstvo naravne in kulturne dediščine, planinskimi, zgodovinskimi in turističnimi društvi ter ponudniki turistične ponudbe v občini. Posebni programi turističnega vodenja obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v občini kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.

Povezava do občinskega odloka o turističnem vodenju: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2007-01-3679/odlok-o-turisticnem-vodenju-na-turisticnem-obmocju-obcine-medvode

Dejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju občine pri ogledu znamenitosti tega območja, po programu turističnega vodenja. Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, so turistični vodniki turističnega območja občine (v nadaljevanju: turistični vodnik).
Standardni program turističnega vodenja vsebuje opis kulturnih, zgodovinskih, naravnih in drugih znamenitosti območja občine, opis poti ter organizacijsko-tehnične vsebine, ki so potrebne za ogled znamenitosti.
Predlog programa pripravi Javni zavod Sotočje Medvode. Zavod mora pripraviti program v sodelovanju z ustreznimi službami za varstvo naravne in kulturne dediščine, planinskimi, zgodovinskimi in turističnimi društvi ter ponudniki turistične ponudbe v občini.
Posebni programi turističnega vodenja obsegajo, skladno z interesi naročnikov, vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti v občini kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnostDejavnost turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na turističnem območju občine pri ogledu znamenitosti tega območja, po programu turističnega vodenja. Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja, so turistični vodniki turističnega območja občine (v nadaljevanju: turistični vodni