Sociala

Občinski svet Občine Medvode je 13. 10. 2021 razširil dejavnost Javnega zavoda Sotočje Medvode še za področje socialno varstvenih storitev.

V okviru javne službe je 1. januarja 2022 pričel z izvajanjem socialno varstvene storitve pomoč družini na domu.