Občina Medvode

Na Občini Medvode lahko uveljavljate pravico do finančne pomoči.
Občina Medvode na podlagi Odloka o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Medvode določa upravičence, namene in kriterije za določitev višine denarne pomoči ter postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne pomoči v občini Medvode. Od lastnega dohodka se odšteje znesek mesečnega obroka namenskega stanovanjskega kredita za stanovanje oziroma hišo, v kateri upravičenec dejansko živi. Upravičenci do denarne pomoči so osebe s stalnim bivališčem v občini, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 50 % presegajo minimalni dohodek na posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvo.
Denarna pomoč se lahko dodeli za različne namene, pri starejših občanih za:
- premostitev trenutne materialne ogroženosti;
- kritje stroškov kosil osebam, starejšim od 65 let; izjemoma tudi mlajšim, če so prejemniki državne denarne socialne pomoči.

Za več informacij se obrnite na:
Občino Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
T: 01 361 95 10;
E: obcina@medvode.si
S: https://www.medvode.si/
Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00 - 15.00
Torek: 8.00 - 15.00
Sreda: 8.00 - 17.00
Četrtek: 8.00 - 15.00
Petek: 8.00 - 13.00