Demenci prijazna točka

Javni zavod Sotočje Medvode je v sodelovanju s Spominčico – Alzheimer Slovenija vzpostavil novo demenci prijazno točko v Krajevni skupnosti Goričane, kamor se lahko osebe z demenco, njihovi svojci in drugi obrnejo po informacije o demenci. S pridobitvijo Demenci prijazne točke je Zavod vključen v mrežo Demenci prijaznih točk. S svojimi aktivnostmi pomaga zagotavljati demenci prijazno okolje. Pomaga pri ozaveščenosti o sami bolezni demence in prepoznavanju njenih prvih znakov.