Učenje IKT

Učenje informacijsko-komunikacijskih tehnologij – IKT zajema učenje uporabe računalnika, tablic, pametnega telefona.

Namen aktivnosti je povečanje računalniškega opismenjevanje starejših občanov in jih usposobiti za samostojnejše iskanje informacij, poleg tega je cilj tudi medgeneracijsko povezovanje in deljenje izkušenj med mlado in starejšo generacijo.

Aktivnost se  izvaja ob sodelovanju mladih, in sicer individualno ali skupinsko, kjer mladi učijo starejšega človeka IKT.

Za več informacij pokličite na telefonsko številko 070 505 970 ali pišite na sociala@zavodsotocje.si