Nacionalni program športa v RS za obdobje 2014-2023

Četrtek, 27.11.2014

NPŠ je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa za izbrano časovno obdobje.

Še posebno težo mu daje splošen civilno-javni konsenz pri sprejemanju dokumenta, saj je bil s soglasjem sprejet tako na ravni javnih struktur (Državni zbor Republike Slovenije, Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport), kakor tudi na ravni civilne organiziranosti športa v Sloveniji (Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez). V pripravi dokumenta je sodelovala široka interdisciplinarna skupina strokovnjakov z različnih področij športa, ki je delovala pod vodstvom Komisije za načrtovanje razvoja športa, ustanovljene pri Strokovnem svetu Vlade RS za šport. Strokovne in raziskovalne podlage za pripravo NPŠ so predstavljale mnoge študije raziskovalcev na področju športa, temeljno vodilo priprave dokumenta pa sta predstavljala analiza iztekajočega nacionalnega programa športa in predlog nacionalnega programa športa za obdobje 2011 - 2020.

NPŠ in Izvedbeni načrt NPŠ-ja najdete na spodnjih povezavah.