Letno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2014

Ponedeljek, 12.01.2015

je izvajalcem LPŠ potrebno Občini Medvode poslati do 31. januarja 2015!

Spoštovani predstavniki športnih društev in drugih izvajalcev letnega programa športa v Občini Medvode,
bliža se rok 31. 1. 2015, v katerem je potrebno Občini Medvode v skladu s pogodbo o sofinanciranju programov športa v letu 2014,  posredovati letno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenih programih in porabljenih sredstvih v letu 2014.
Obrazec "Letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju programov športa v letu 2014" najdete spodaj pod gradivi.

Izvajalec mora naročniku najpozneje do 31. 3. 2015 posredovati tudi kopijo AJPES-u predloženega zaključnega računa in letnega poročila s pripadajočimi prilogami.