Razpis Fundacije za šport za leto 2016

Ponedeljek, 19.10.2015

Spoštovani,
obveščamo vas, da je Fundacija za šport na svojih spletnih straneh objavila razpisa:

- Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2016

- Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018.

Rok oddaje vlog je v ponedeljek, 16.11.2015, vsa razpisna dokumentacija se nahaja tukaj:  http://www.fundacijazasport.org/si/razpisi/razpisi-2016

Na razpis se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov oziroma investitorji del na športnih objektih.