Poziv športnim društvom k podajanju predlogov

Torek, 20.10.2015

Spoštovani športni delavci!

Športna dejavnost je temelj našega vsakdanjega življenja, ki na mnogih ravneh vpliva na kakovost tako posameznikovega kot tudi družbenega življenja.

V občini Medvode se tega zavedamo in s pomočjo zagotovljenih vsakoletnih sredstev Letnega programa športa, stremimo, da glede na razpoložljivost sredstev namenjenih za šport, podpremo in prispevamo k čim večjemu udejstvovanju občanov v vseh starostnih kategorijah v različnih športno tekmovalnih kot tudi športno rekreativnih programih.

V  letu 2014 je stopil v veljavo nov Nacionalni program športa 2014-2023 in Akcijski načrt nacionalnega programa športa 2014-2023, ki pregledneje in bolj organizirano ureja področje športa na vseh nivojih. V ta namen vas pozivamo, da s svojimi predlogi pripomorete/pomagate k izboljšanju in uskladitvi obstoječega pravilnika in meril financiranja športa na lokalni ravni, ki so sedaj opredeljene v »Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Medvode«.  

Svoje predloge in merila lahko oddate pisno po e-pošti na ines@zstmedvode.si ali po navadni pošti na Zavod za šport in turizem Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode. Zadnji rok za oddajo predlogov in meril je 5. November 2015 do 12:00 ure. Vse pravočasno prispele predloge in merila se bodo obravnavale na seji Strokovnega sveta.