Javni poziv za imenovanje članov Odbora za prireditve

Ponedeljek, 29.02.2016

Župan Občine Medvode vabi zainteresirano javnost, da sodeluje pri predlaganju članov Odbora za prireditve.

JAVNI POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOV ODBORA ZA PRIREDITVE

Zainteresirano javnost vabim, da sodeluje pri predlaganju članov Odbora za prireditve.

Pričakujem, da predlagani kandidat:
- izkazuje visoka etična in moralna načela,
- dobro pozna lokalno skupnost in njena interesna področja (poslovna in družbena) s poudarkom na kulturi, kulturni dediščini in turizmu
Zaželene so izkušnje z organizacijo dogodkov in prireditev.

Naloga članov odbora bo načrtovanje in organizacija občinskih proslav opredeljenih v Pravilniku o protokolarnih obveznostih Občine Medvode (Ur.l. 45/2013) ter drugih večjih prireditev  občinskega in širšega pomena (npr. Medvode so FEST, Veseli december v Medvodah, …). Člani odbora sodelujejo pri pripravi letnega plana in pripravljajo in obravnavajo poročila o izvedenih dogodkih.

Sodelovanje v odboru je častna funkcija.

Predlog mora vsebovati osebne podatke (ime, priimek, rojstni podatki, naslov stalnega prebivališča, telefon, elektronski naslov, izobrazbo), kratko vizijo razvoja občinskih prireditev ter pisno soglasje kandidata.

Vaše predloge z zahtevanimi prilogami pričakujem do 29. marca 2016 na naslov Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Odbor za prireditve«.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri: Matej Osolnik (matej.osolnik@medvode.si; 01/361 95 20)

S spoštovanjem,
Nejc Smole
župan

Gradiva