OBVESTILO

Sreda, 18.05.2016

O NEUSPEŠNEM JAVNEM RAZPISU- DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Medvode, je v petek 11. marca 2016 v Uradnem listu RS, na Zavodu RS za zaposlovanje, na spletnih straneh Občine Medvode in Javnega zavoda Sotočje Medvode ter video straneh KTV  Medvode objavil javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda Sotočje Medvode.

V  roku, ki se je iztekel 26. marca 2016, se je na javni razpis prijavilo enajst (11) kandidatov. Svet Javnega zavoda Sotočje Medvode je na razgovor povabil sedem (7) kandidatov,  ki so  izpolnjevali vse razpisane pogoje tako glede ravni izobrazbe kot tudi pogoje o delovnih izkušnjah. Preostali kandidati niso bili povabljeni na razgovor, ker niso izpolnjevali razpisanih pogojev.

Po izvedenih razgovorih je svet zavoda ugotovil, da nihče izmed povabljenih kandidatov pri svojem dosedanjem delu ni v zadostni meri deloval na razpisanem področju dela oz. ni zadosti strokovno usposobljen za javni zavod, ki združuje štiri, med seboj neodvisna področja, zato vas obveščamo, da ni bil izbran noben kandidat.

Javni razpis za zasedbo tega delovnega mesta tako ni uspel.

Gradiva