STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI MEDVODE 2016-2023

Ponedeljek, 23.05.2016

Predlog bo v četrtek 26. maja obravnaval petčlanski strokovni svet Javnega zavoda Sotočje Medvode, potem bo JZ Sotočje organiziral še javno obravnavo.

S pomočjo strategije razvoja športa želita organizirana civilna športna sfera in lokalna skupnost postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj športa v naši občini za obdobje prihodnjih sedmih (7) let. Dokument hkrati izraža javni interes v športu, ki ga bodo udejanjali izvajalci letnega programa športa in sicer športna društva, Športna zveza Medvode, Javni zavod Sotočje Medvode, Občina Medvode, vrtci, šole, lokalne skupnosti in ostali zainteresirani, z jasnim ciljem - s športom soustvariti optimalne pogoje za zdrav življenjski slog prebivalcev različnih generacij.

Cilj sprejetja strategije je, da bo občina Medvode postala športu prijazno mesto, prepoznavno v regiji in državi. Skozi strategijo se bo udejanjal šport kot kakovostna prvina zdravega načina življenja za vse občane z raznoliko športno ponudbo za vse starostne skupine. Razvoj športa bo zato temeljil na štirih (4) osnovnih smernicah:

1.    Urbani in naravni športni prostor

2.    Vsak občan povezan s športom

3.    Kakovostni in vrhunski šport

4.    Športni turizem

Občina Medvode bo na ravni visoko strokovnega delovanja in spoštljivega odnosa do športa spodbujala sodobno in pregledno organiziranost športa, ki bo zagotavljala kakovostno izvedbo programov športa otrok in mladine, vrhunske dosežke ter dostopno športno rekeracijo z namenom zdravega načina življenja.
Uravnotežen razvoj tako rekreacijskega in kakovostnega športa, pa tudi programov vrhunskega športa,  ostaja osrednja strateška naloga v partnerstvu med društvi, občino Medvode, Javnim zavodom Sotočje, Športno zvezo Medvode, Občino Medvode in drugimi zainteresiranimi subjekti.