JAVNI RAZPISI ZA PROSTA DELOVNA MESTA

Torek, 31.05.2016

v Javnem zavodu Sotočje Medvode so končani!

Zavod je v predpisanem osemdnevnem (8) roku, ki se je iztekel 3. maja 2016 prejel skupno 211 vlog oziroma kandidatur za razpisana štiri prosta delovna mesta in sicer:

-    50 vlog za delovno mesto Turistični informator I,
-    85 vlog za  delovno mesto Vodja mladinskih programov,
-    51 vlog za delovno mesto Strokovni delavec s posebnimi znanji in sposobnostmi IV,
-    23 vlog za delovno mesto Vzdrževalec športne infrastrukture III,
-    in 2 vlogi, ki sta neopredeljeni.


Zapisniki za vsa štiri prosta delovna mesta se nahajajo spodaj.