POZIV ZA USPOSABLJANJE LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV V MEDVODAH

Ponedeljek, 13.06.2016

Javni zavod Sotočje Medvode bo v mesecu septembru in oktobru 2016 izvedel usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov na turističnem območju občine Medvode.

 

Skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l. RS, št. 2/2004) in z Odlokom o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Medvode št. 322-307, morajo kandidati za turistične vodnike izpolnjevati naslednje kriterije:

-        dokončana najmanj srednješolska izobrazba,
-        znanje najmanj enega tujega jezika, stopnja najmanj srednješolske izobrazbe.

Prednost pri izboru kandidatov imajo kandidati s stalnim prebivališčem v Občini Medvode. Usposabljanje, ki vključuje teoretično in praktično preverjanje znanja in veščin ter se bo izvedlo predvidoma v mesecu septembru 2016, bo obsegalo 40 ur predavanj, ki bodo potekala ob delovnikih v popoldanskem času s sobotnim celodnevnim izletom po Občini Medvode.

Cena usposabljanja je subvencionirana s strani Javnega zavoda Sotočje Medvode in znaša 50 EUR v individualni participaciji. Vsi sprejeti kandidati bodo prejeli vsa potrebna navodila, strokovno gradivo in bodo pravočasno obveščeni o urniku ter poteku predavanj.

Kandidati, ki uspešno opravijo usposabljanje s preverjanjem znanja bodo prejeli naziv Turistični vodnik turističnega območja Občine Medvode, ki je pogoj za vodenje in vpis v register turističnega območja Občine Medvode.  

Prijave sprejemamo do 30. junija 2016.

Prijavnica se nahaja spodaj med gradivi. Kandidati pošljejo življenjepis in prijavo po elektronski pošti: turizem@medvode.info ali na naslov Javni zavod Sotočje - TIC Medvode, Cesta ob Sori 3A, 1215 Medvode.