ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Petek, 15.07.2016

z naslovom "računovodske storitve" in "storitve čiščenja"

Javno naročilo z naslovom »Storitev čiščenja«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN002716/2016-W01 dne 16.6.2016

SE ODDA

ISS Facility Services d.o.o., Tržaška cesta 53, 2000 Maribor
Javno naročilo z naslovom »Računovodske storitve«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN002724/2016-W01 dne 16.6.2016

SE ODDA

VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d., Tržaška cesta 297, 1000 Ljubljana