POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO

Ponedeljek, 18.07.2016

Za nami je prvi del poletnega počitniškega varstva...

 

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO 
Javni zavod Sotočje Medvode je tudi v letu 2016 organiziral in izvedel prva 2 termina projekta Poletnega počitniškega varstva 2016. Zavod je v začetku junija izdelal in izdal promocijsko brošuro »Poletni počitniški programi v občini Medvode 2016«, ki predstavlja homogen dokument o medvoških počitniških dejavnostih za otroke in mladostnike. Dokument predstavlja koristne informacije za občane, pomemben pa je tudi z vidika interakcije in sodelovanja med mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade, športnimi društvi in ostalimi institucijami, ki čez poletje pripravljajo sorodne programe.
Prvi termin poletnega počitniškega varstva v organizaciji Javnega Sotočje Medvode, je trajal od 4. 7. 2016 do 8. 7. 2016 v klubu Jedro. Na prvem terminu je varstvo obiskovali 40 otrok, starih od 6 do 10 let. Vsakodnevne športne aktivnosti in ustvarjalne delavnice smo pripravljali vodja mladinskih programov Rok Tomšič, z zunanjimi sodelavci: Anjo Eržen, profesorico športne vzgoje; Uršo Perčič, profesorico španščine; Nejcem Povšetom, študentom naravovarstva in Uršo Regvar, študentko socialnega dela. Otroci so v prvem terminu obiskali vodno mesto Atlantis v Ljubljani, kjer so imeli organizirane aktivnosti s področja vodnih športov. Obiskali so tudi ustvarjalne delavnice v Knjižnici Medvode. Termin se je zaključil z nastopom za starše, ki so ga otroci pripravili sami. 
Drugi termin je potekal od 11. 7. 2016 do 15. 7. 2016 v klubu Jedro Medvode. V sklopu drugega termina, smo izdelali ekološki zeliščarski vrtiček za klubom Jedro, obiskali čebelarsko delavnico na Ljubljanskem gradu, kjer so otroci sami izdelali vazeline in kreme za kožo ter se udeležili ustvarjalnih delavnic v Knjižnici Medvode. Tokrat se je varstva udeležilo 26 otrok, starih od 6 do 10 let. 
Prevoz otrok je poskrbel Majk d.o.o. Kosila in posodo so nam dostavljali Slorest. Zajtrke in malice smo kupovali sami v Mercatorju. Vse dejavnosti smo fotografirali, fotografije so objavljene na spletnih straneh in socialnih omrežji, s katerimi upravlja Javni zavod Sotočje Medvode.

POLETNO POČITNIŠKO VARSTVO 

Javni zavod Sotočje Medvode je organiziral in izvedel prva dva termina projekta Poletnega počitniškega varstva 2016. Zavod je v začetku junija izdelal in izdal promocijsko brošuro »Poletni počitniški programi v občini Medvode 2016«, ki predstavlja homogen dokument o medvoških počitniških dejavnostih za otroke in mladostnike. Dokument predstavlja koristne informacije za občane, pomemben pa je tudi z vidika interakcije in sodelovanja med mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade, športnimi društvi in ostalimi institucijami, ki čez poletje pripravljajo sorodne programe.

Prvi termin poletnega počitniškega varstva v organizaciji Javnega Sotočje Medvode, je trajal od 4. 7. 2016 do 8. 7. 2016 v klubu Jedro. Na prvem terminu je varstvo obiskovalo 40 otrok, starih od 6 do 10 let. Vsakodnevne športne aktivnosti in ustvarjalne delavnice je so potekale pod vodstvom vodje mladinskih programov in zunanjih sodelavcev. Otroci so v prvem terminu obiskali vodno mesto Atlantis v Ljubljani, kjer so imeli organizirane aktivnosti s področja vodnih športov. Obiskali so tudi ustvarjalne delavnice v Knjižnici Medvode. Termin se je zaključil z nastopom za starše, ki so ga otroci pripravili sami. 

Drugi termin je potekal od 11. 7. 2016 do 15. 7. 2016 v klubu Jedro Medvode. V sklopu drugega termina, so otroci izdelali ekološki zeliščarski vrtiček, obiskali čebelarsko delavnico na Ljubljanskem gradu, kjer so sami izdelali vazeline in kreme za kožo ter se udeležili ustvarjalnih delavnic v Knjižnici Medvode. Tokrat se je varstva udeležilo 26 otrok, starih od 6 do 10 let. 

 

Galerija