NOV CENIK STORITEV

Četrtek, 25.08.2016

Javnega zavoda Sotočje Medvode za sezono 2016/17 velja od 1.9.2016 dalje.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015), Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode (št. P 1.32.1.16, z dne 30. 3. 2016) ter Programa in finančnega načrta Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2016 (št. P 1.17.2.16, z dne 3. 3. 2016) je svet Javnega zavoda Sotočje Medvode na svoji 8. seji, dne 16. 5. 2016 sprejel

Cenik storitev

 Javnega zavoda Sotočje Medvode

za leto 2016 oziroma sezono 2016 / 2017

1. Splošna določila Cenikov storitev Športne dvorane Medvode, Nordijskega centra Bonovec Medvode, Kluba Jedro, Kulturnega doma Medvode ter Rojstne hiše Jakoba Aljaža za sezono 2016 / 2017

(1)      Cenik storitev velja od 1. septembra 2016 do 31. avgusta 2017.

(2)      Cene storitev so v evrih, brez in z obračunanim DDV, po predpisani davčni stopnji.

(3)      Stopnja davka se obračuna na podlagi zakonskih določil in podzakonskih aktov ter predpisov.

(4)      Pri uporabi prostorov za dejavnost, ki na podlagi zakonskih določil ne sodi v športno oziroma kulturno dejavnost, se obračunava z višjo (22 %) stopnjo DDV.

(5)      Podlaga za možne spremembe cenika med sezono 2016 / 2017 je, ko se spremenijo maloprodajne cene v Sloveniji oz. cene glavnih energentov, proizvodov in storitev, ki jih naroča zavod, za več kot 5 %.