POTRJENA STRATEGIJA LAS ZA MESTO IN VAS

Sreda, 14.09.2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta izdala osem novih odločb o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020.

Med osmimi potrjenimi strategijami je tudi strategija LAS ZA MESTO IN VAS, v katerega je vključena tudi Občina Medvode. Na voljo je 2.014.720€ iz dveh skladov in sicer  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR). Lokalne akcijske skupine (LAS) bodo lahko sredstva črpala do leta 2023.