POZIV ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA ČLANE STROKOVNIH SVETOV

Sreda, 09.11.2016

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode, št.: P 1.32.1.16, ki je stopil v veljavo, dne 30. 3. 2016, je objavljen razpis za člane strokovnih svetov Javnega zavoda Sotočje Medvode.

POZIV ZA ZBIRANJE KANDIDATUR ZA ČLANE STROKOVNIH SVETOV ZA ŠPORT, TURIZEM, KULTURO IN MLADINO JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE

 

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode kandidate za strokovne svete za šport, turizem, kulturo in mladino na predlog direktorja imenuje svet zavoda. Vsak strokovni svet šteje pet članov.

Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat direktorja zavoda. Člani strokovnega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani v strokovni svet zavoda.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 30. 11. 2016 na naslov:

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, s pripisom »prijava za strokovni svet« pošljete prijavo za zbiranje kandidatur za člane strokovnih svetov za šport, turizem, kulturo in mladino Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Prijavni obrazec je priloga temu pozivu.

Na podlagi prispelih prijav direktor pripravi predlog kandidatov za člane strokovnega sveta, ki se jih predlaga svetu Javnega zavoda Sotočje Medvode v imenovanje.

Kandidati bodo o izboru oziroma imenovanju obveščeni po pošti.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št.: 01 / 36 26 222 in 041 600 717 (Ines).

Številka: P 1.92.1.16
Datum: 10. 11. 2016

mag. Gorazd Renko
Direktor