JAVNI POZIV

Sreda, 07.12.2016

za predlaganje kandidatov za športna priznanja za leto 2016

Javni zavod Sotočje Medvode na podlagi 3. člena Pravilnika o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v občini Medvode objavlja

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov za športna priznanja za leto 2016

Predmet poziva je izbor in podelitev priznanj najboljšim športnikom/-cam, športnim delavcem/-kam in jubilejem športnih društev v občini Medvode v letu 2016, in sicer v obdobju od 1. januarja do 31. decembra tega leta.

Priznanja, ki se podeljujejo so:

  1. MALA ŠPORTNA PLAKETA OBČINE MEDVODE,
  2. VELIKA ŠPORTNA PLAKETA OBČINE MEDVODE,
  3. ŠPORTNICA IN ŠPORTNIK LETA OBČINE MEDVODE,
  4. ŠPORTNO PRIZNANJE OBČINE MEDVODE.

 

Javni poziv vključuje obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Na javnem pozivu lahko svoje predloge posredujejo društva, zveze društev, druge športne organizacije, podjetja, zavodi ali posamezniki.

Predlogi za prejemnike priznanj morajo biti podani na obrazcih iz razpisne dokumentacije, v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih sta navedena naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »ŠPORTNA PRIZNANJA ZA LETO 2016«. Prijave je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov:

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode.

Rok za oddajo prijav je 9. januar 2017.

Javni poziv, pravilnik in obrazec za prijavo se nahajajo na spletnih straneh www.medvode.si  in www.zavodsotocje.si.

Dodatne informacije:

Javni zavod Sotočje Medvode; Ines Iskra; tel.: 01 36 26 222 ali 041 600 717 oz. elektronski naslov: ines@zavodsotocje.si.