JAVNI POZIV

Ponedeljek, 16.01.2017

za zbiranje kandidatur za člana strokovnega sveta za kulturo JZ Sotočje Medvode

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode, št.: P 1.32.1.16, ki je stopil v veljavo, dne 30. 3. 2016 razpisujem

POZIV ZA ZBIRANJE KANDIDATUR

ZA ČLANA STROKOVNEGA SVETA  ZA KULTURO

JAVNEGA ZAVODA SOTOČJE MEDVODE

V skladu z določili Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode kandidate za strokovne svete za šport, turizem, kulturo in mladino na predlog direktorja imenuje svet zavoda.

Vsak strokovni svet šteje pet članov. 

Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat direktorja zavoda. Člani strokovnega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani v strokovni svet zavoda.

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da do 23. 1. 2017 na naslov:

Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode,

s pripisom »prijava za strokovni svet«

pošljete prijavo za zbiranje kandidatur za člana strokovnega sveta za kulturo Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Prijavni obrazec je priloga temu pozivu.

Gradiva