JAVNI RAZPIS

Petek, 27.01.2017

za sofinanciranje programov športa v občini Medvode za leto 2017

V Uradnem listu številka 4/2017 z dne 27. januar 2017 je objavljen javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Medvode za leto 2017.

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Medvode je sofinanciranje naslednjih programov:

A.    Programi športa:
1.    Športna vzgoja otrok in mladine
1.1.    Športna vzgoja šoloobveznih otrok:
1.1.1.    Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.2.    Športna vzgoja mladine:
1.2.1.    Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
2.    Kakovostni šport
3.    Športna rekreacija
4.    Razvojne in strokovne naloge v športu
4.1. Športne prireditve
4.2. Delovanje društev, zvez športnih društev in zavodov, povezanih s športom
B.    Prednostni programi športa lokalnega pomena.

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena programom športa pod točko A, je 93.000,00 evrov; prednostnim programom športa lokalnega pomena pod točko B 17.000,00 evrov.