SOS - Skupnost občin Slovenije

Sreda, 14.06.2017

Ta hip v Športni dvorani Medvode poteka posvet Skupnosti občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo z naslovom

»Priprave na NUSZ v letu 2017 za kakovostno izvedbo NUSZ v letu 2018/2019 –

Kako do več (stabilnega) denarja za investicije občin z boljšim upravljanjem nepremičnin «.

Galerija