Cenik storitev Športne dvorane Medvode za sezono 2017/18

Četrtek, 17.08.2017

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode (Uradni list RS, št. 88/2015), Statuta Javnega zavoda Sotočje Medvode (št. P 1.32.1.16, z dne 30. 3. 2016) ter Programa in finančnega načrta Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2017 (št. P1.6.4.17, z dne 15. 7. 2017) je svet Javnega zavoda Sotočje Medvode na svoji 24. seji, dne 21. 8. 2017 sprejel

Cenik storitev Športne dvorane Medvode za sezono 2017 / 2018