PROGRAM PODJETNIŠKEGA USPOSABLJANJA "ZA VAS!"

Sreda, 04.07.2018

Projekt Celovit program spodbujanja podjetništva »Za vas!« se bo začel izvajati letos septembra. Projekt je uspešno kandidiral na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja »LAS Za mesto in vas« v letu 2016.

Partnerja v projektu sta Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale in Javni zavod za šport, turizem, kulturo in mladino Sotočje. Cene Štupar – CILJ ima že 4-letno tradicijo zagotavljanja podpornega okolja za podjetništvo z družbenim učinkom. Na podlagi preteklih pozitivnih izkušenj je dozorela ideja, da vzpostavimo celovit program, s kvalitetnim partnerstvom in ponudimo podjetniške aktivnosti v urbanih naseljih LAS (Za mesto in vas) prebivalcem v občinah Domžale, Medvode, Komenda, Vodice  Mengeš in Trzin. Tako smo s partnerji sklenili ustvariti operacijo Za vas!.

S projektnimi aktivnostmi (podjetniška druženja, startup vikend in podjetniška akademija) bodo  posamezniki razvili podjetniške kompetence in sami dolgoročno ustvarjali pogoje za delo in ustvarjanje delovnih mest oziroma za (samo)zaposlitev. Posledica tega bo zmanjšanje rasti brezposelnosti in pomanjkanja delovnih mest v urbanih naseljih LAS-a. Z aktivnostmi bomo zagotovili podporno podjetniško okolje za celovit in dolgoročen razvoj inovativnih podjetniških izzivov in priložnosti. Podprli bomo lokalne podjetniške iniciative z družbenim učinkom. To pomeni, da bodo nosilci idej ustvarjali izdelke in storitve, katerih prodaja jim bo lahko zagotavljala pozitivni finančni tok in preživetje, poleg tega pa ustvarjala tudi dodano vrednost za vse nas, za celotno družbo in okolje, v katerem živimo. Posledica tega je rast gospodarstva in lokalnega razvoja v urbanih naseljih. Z vključevanjem ranljivih skupin (mladi, ženske) bomo tudi zmanjšali izseljevanja mladih in povečali njihovo socialno vključenost.

3 ključne aktivnosti, ki jih bomo izvedli tekom projekta so:

  •  podjetniško druženje z gostom – gre za tematska srečanja, na katerih bomo gostili uspešnega podjetnika ali strokovnjaka s področja podjetništva (trženje, marketing, oglaševanje, prodaja, pravni nasveti, motivacijska za podjetništvo, javno nastopanje…). Druženja so namenjena tudi mreženju, motiviranju prebivalcev za podjetništvo in vključitev v ostali aktivnosti (startup vikend in podjetniško akademijo).
  • Podjetniški startup vikend - predstavlja intenzivno 25-urno podjetniško izkušnjo, ki traja od petka popoldne do nedelje zvečer in udeležencem ponuja priložnost razvoja lastnih poslovnih družbeno učinkovitih idej. Skozi proces razvoja ideje jih spremlja strokovna ekipa mentorjev, organizirane so tudi tematske delavnice. Udeleženci se naučijo metodologije za razvoj podjetniške ideje, praktično znanje o pripravi poslovnega modela ter testiranju ideje pri potencialnih kupcih izdelka ali storitve.  
  • Podjetniška akademija - v katero bo vključenih 5 zmagovalnih ekip startup vikenda ter 10 posameznikov ali ekip, izbranih na podlagi rezultatov oziroma prijav na javno povabilo. Skupaj bomo v akademijo vključili 15 ekip, ki  bodo tekom  akademije razvijali prijavljene podjetniške ideje.


Pričakovani rezultati so vključiti vsaj 200 posameznikov v različna podjetniška izobraževanja in izvesti vsaj 200 ur podjetniškega  izobraževanja/mentoriranja. Vsaj 80 posameznikov (predvsem iz startup vikenda in akademije), vključenih v izobraževanje/mentorstvo bo zvišalo svojo podjetniško usposobljenost in kompetence za lažjo (samo)zaposlitev; vsaj 10 poslovnim idejam bomo omogočili razvoj do stopnje prve prodaje. V projektne aktivnosti bomo vključili vsaj 15% mladih ter vsaj 40% žensk na območju urbanih naselij in jim tako zagotavljali občutek pripadnosti in sprejetosti. Poudarek bo na podpori podjetniških idej z dodano vrednostjo za družbo.

Projekt izvajamo skladno z ukrepom ESRR 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.