SPREJET PROJEKT MEDNARODNE MOBILNOSTI MLADIH

Torek, 10.07.2018

Sporočamo, da smo dobili s strani nacionalne agencije za mednarodno mobilnost mladih MOVIT, odobren projekt Erasmus+ in sicer v sklopu Projekta prostovoljstva, kamor smo prijavili multimedijsko delavnico POINT AND SHOOT.

S strani nacionalne agencije za mednarodno mobilnost mladih MOVIT, smo dobili potrjen projekt multimedijske delavnice Point and Shoot. S projektom želimo predvsem mladim z manj priložnostmi omogočiti integracijo v lokalno skupnost preko delovanja na področju multimedijskih tehnik, ki so v današnjih časih za mlade še posebno aktualne. Point and Shoot je multimedijska delavnica, kjer bosta gostujoča prostovoljca v naši organizaciji preko neformalnega izobraževanja pridobila izkušnje in kompetence, ki jima bodo pomagale pri iskanju nove zaposlitve in grajenju njune lastne kariere. Želimo si, da bosta prostovoljca s pomočjo projekta Point and Shoot postala družbeno angažirana posameznika, ki bosta aktivno participirala v okolju kjer delujeta. Zaradi sodelovanja v preteklosti v projektih prostovoljstva, se je kakovost mladinske organizacije izboljšala, zato si ponovno želimo sodelovati v projektih prostovoljstva in okrepiti delovanje na področju mednarodne mobilnosti. Zaradi želje po čim širši mednarodni izkušnji smo se odločili, da bomo v projekt vključili 2 prostovoljca iz različnih držav. V projektu bosta sodeloval francoski in španski prostovoljec oziroma prostovoljka. Prednost pri izbiri bodo imeli mladi z manj priložnostmi, predvsem mladi s slabim socialno-ekonomskim statusom, ki nimajo dostopa do avdio-video tehnologije.