RAZPIS ZA DELOVNO MESTO "DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM, KULTURO IN MLADINO MEDVODE"

Ponedeljek, 13.08.2018

Svet Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 45/94 - Odl. US,) in 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport, turizem, kulturo in mladino Medvode« (Uradni list RS, št. 88/15) razpisuje prosto delovno mesto

"DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM, KULTURO IN MLADINO MEDVODE"

 Izbrani kandidat bo, po soglasju Občinskega sveta Občine Medvode, s strani Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode imenovan za dobo petih let. Nastop dela bo predvidoma 1.12.2018.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na razpis – direktor Javnega zavoda Sotočje Medvode – Ne odpiraj!«, na naslov Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, 1215 Medvode, in sicer v roku 30 dni od objave v Uradnem listu RS.

Več o razpisu pod gradivom.