RAZPIS ZA NOVO DELOVNO MESTO- VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II

Sreda, 22.08.2018

Javni uslužbenec bo na delovnem mestu opravljal predvsem naslednja dela in naloge:

  • opravljanje najzahtevnejših strokovnih del in nalog z delovnega področja Tehnične službe, v skladu s strokovno usposobljenostjo,
  • upravljanje s prostori in tehnično infrastrukturo in opremo zavoda,
  • vzdrževanje zgradb, opreme in okolja v upravljanju zavoda, odpravljanje manjših napak na prostorih, opremi, napravah in orodju zavoda,
  • zagotavljanje varnostnih ukrepov pri uporabi prostorov in opreme v upravljanju zavoda,
  • vodenje dokumentacije in zapisnikov o uporabi in vzdrževanju prostorov in opreme zavoda,
  • koordinacija, priprava in  sooblikovanje posameznih in letnih terminskih opredelitev za uporabo prostorov in opreme zavoda,
  • skrb za tehnično podporo projektom in dejavnostim zavoda...

Več o razpisu se nahaja pod "gradivom".

Rok za oddajo prijav je 30.8.2018!