PRAVILNIK O DENARNIH NAGRADAH ŠPORTNIKOM

Četrtek, 06.09.2018

Svet javnega zavoda Sotočje Medvode je na svoji 32. seji, dne 29.8.2018 sprejel nov pravilnik o denarnih nagradah športnikom v občini Medvode za vrhunske športne dosežke. 

Do denarne nagrade so upravičeni športniki, ki imajo na dan osvojitve vrhunskega športnega dosežka stalno bivališče v občini Medvode ter izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika.

Kandidate za denarne nagrade lahko predlagajo društva, zveze društev, druge športne organizacije, podjetja, zavodi ali posamezniki. 

Predlagatelji morajo dosežek kandidata strokovni službi zavoda oz. na e-mail: sport@zavodsotocje.si sporočiti najkasneje v roku deset (10) dni od uradne objave rezultata.

Gradiva