JZ Sotočje v zborniku dobrih praks v mladinskih centrih

Četrtek, 06.09.2018

Z veseljem sporočamo, da je Javni zavod Sotočje s projektom Dnevni center BIVAK vključen v Zbornik dobrih praks mladinskih centrov, ki ga je izdala krovna nacionalna mladinska mreža Mreža MaMa.

Zbornik je izdan v okviru vseslovenskega mladinskega projekta MLADIM.

Uporabna in slikovita publikacija Zbornik dobrih praks v mladinskih centrih, predstavlja pomemben prispevek pri prepoznavnosti in vidnosti mladinskega dela v lokalnem okolju in na nacionalni ravni, hkrati pa služi kot pomembno orodje, preko katerega se lahko mladinski delavci učimo drug od drugega in delimo naše dobre prakse.

Zbornik je dostopen v digitalni verziji na naslednji povezavi: http://www.mreza-mama.si/zbornik-dobrih-praks-v-mladinskih-centrih/

Naš projekt se nahaja na 14. strani, v okviru poglavja Participacija in aktivno državljanstvo.